27 darmowych ikon dla różnych branż.

PL | 27 darmowych ikon dla różnych branż, możecie ich używać do własnych projektów – również komercyjnych. Pod ikonami znajdują się przykłady użycia – zastosowań może być więcej. Pliki są w formatach .png oraz .svg co ułatwi ich stosowanie na stronach internetowych.

EN | 27 free icons for different industries, you can use them for their own projects – including commercial. Under the icons are examples – applications can be more. The files are in formats .png and .svg making them easier to use on websites.

27_FREE_ICONS

 

PL | Licencja

1. Ikony możesz wykorzystać w dowolnym projekcie zarówno prywatnym jak i komercyjnym.
2. Podawanie autora nie jest wymagane.
3. Nie wolno udostępniać plików żródłowych na innych stronach.
4. Nie wolno odsprzedawać plików żródłowych.
6. Nie możesz umieszczać linków do pobrania na innych stronach internetowych.

EN | License

1. Icons can be used in any project, both private and commercial.
2. Mention the author is not required.
3. Do not share source files on other sites.
4. Do not resell the source files.
6. You can not put links to downloads on other websites.